Työyhteisön tai tiimin työnohjaus ja kehitystyö

Työyhteisön tai tiimin työnohjaus ja kehitystyö


Työskentely alkaa tiimin / työyhteisön toivomien yhteisten tavoitteiden hahmottamisella.

Tavoitteet työyhteisö tekee yhdessä koolla ollen. Olennaista on, että koko työyhteisö (tiimi, osasto, työpiste) ja sitä johtavat henkilöt ovat yhdessä koolla. Isojen työpaikkojen kanssa olen käyttänyt tavoitteiden tekemiseen Tuplatiimi®-tekniikkaa, mikä mahdollistaa hiljaistenkin osallistumisen.

Olennainen osa kehitystyötä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde kokeneen asiantuntijan kanssa.

Työyhteisön kehittäminen merkitsee yhteisiä kokoontumisia, jotka valmistellaan yhdessä, joissa kaikki ovat paikalla ja joissa käsitellään työyhteisön valitsemia aiheita. Prosessi muodostuu useammista tapaamiskerroista, joissa tavoitteiden suuntaisia aiheita käsitellään yhdessä työyhteisökonsultin avulla.

Kokoontumisten ja keskustelujen avulla työyhteisön toimintaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista ja etsitään ratkaisuja, joilla parannetaan työskentelyn sujuvuutta, kirkastetaan organisaation perustehtävää ja edistetään ammatillista kehittymistä sekä yksilö- että yhteisötasolla.

Keskeistä on perustehtävän selventäminen, organisaation rakenteiden ja toimintakulttuurin tarkentaminen. Kaikki tämä tähtää organisaation sisäisen maailman selkeytymiseen, ilmapiirin ja yhteistyön paranemiseen. Tutkivalla työotteella organisaatiodynaamisia ilmiöitä voidaan ymmärtää ja kehittää, vaikka muutos, epävarmuus ja kaoottisuuskin organisaatioissa ovat usein monimutkaisempia kuin työyhteisö haluaisi.

Työyhteisön kehittäminen edistää työyhteisön kommunikaatiota, vahvistaa työntekijöiden ammatillista identiteettiä, kehittää johtamista ja vastuuhenkilöiden työtä sekä parantaa työprosessien sujuvuutta ja laadukkuutta.

Arviointi / Evaluointi

Työnohjauksen vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan sekä jokaisessa kokoontumisessa että koostetusti sovitun työskentelyjakson lopussa. Tarvittaessa voidaan käyttää nimetöntä kyselyä organisaation / työpaikan kaikille jäsenille.

Taustani työyhteisökonsulttina

Olen kouluttautunut ensin kirkon työyhteisökonsultiksi 1990-luvulla ja 2000-luvulla opiskelin organisaatioiden dynamiikan ja muutoksen teemoja pari vuotta Metanoia Instituutin ATP-ohjelmassa ja olen saanut organisaatiokonsultti FINOD -pätevyyden. Johtajana ja esimiehenä olen toiminut 26 vuotta. Olen tehnyt työyhteisöjen työnohjausta ja kehittämistyötä eri organisaatioiden ja tiimien kanssa kymmeniä vuosia.

Olen Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n sekä STORY:n eli Suomen työnohjaajat ry:n jäsen, jolla on ammattieettinen neuvottelukunta.


Ota yhteyttä ◥, niin varataan aika alustavaan tapaamiseen tiiminne / työyhteisönne teemoista. Sen perusteella teen teille ehdotuksen jatkosta. Viime kädessä teidän organisaationne päättää, miten haluatte jatkaa.


Vastaanotto Leppävaarassa sopimuksen mukaan: Rautakiskonkuja 3 D. Soita maanantaista torstaihin klo 12-13 välisenä aikana. Varataan aika keskusteluun, jossa selvennetään, mihin toivot uutta ratkaisua. Numero on 040 8352 952. Vastaan aina, jos en ole varattu. Tai lähetä sähköpostia heikki(ät)amecon.fi